Links


Læs mere om øre, næse, og halssygdomme på: www.sundhed.dk

Information om ventetider mv. kan søges via: www.sundhed.dk

Information om utilsigtede hændelser kan søges via Dansk patientsikkerhedsdatabase: www.dpsd.dk

Information om mulighederne for at klage kan søges via Styrelsen for patientsikkerhed: www.stps.dk