Kirurgi

Væske i mellemøret ses for tid til anden hos ca. 90 % af før skole børn.

Børn der er urolige og protesterer når de bliver lagt ned over nogle uger, skal have tjekket ørerne for væske.

Børn som virker uopmærksomme og hvor sproget halter efter skal også have tjekket ørerne for væske.

Hvis balancen er dårlig evt. sent til at gå, vil det også være en god idé at tjekke ørerne for væske.

Behandling: Hos små børn under 2 år vil man oftest lægge dræn hvis tilstanden ikke normaliserer.

Hos de lidt ældre børn kan man forsøge sig med næsedråber og forsøge at puste en lille ballon op med næsen så der bliver blæst luft ud i mellemøret( Otovent ). Hvis tilstanden ikke normaliseres på dette vil man oftest lægge dræn.

Dræn lægges ved kort fuld bedøvelse. Der lægges et lille snit i trommehinden, væsken suges ud og drænet placeres.

Drænet sidder oftest mellem 3 mdr.-1 år.

”åben mund og polypper”. Alle kender ordsproget men ikke desto mindre kendetegner det meget godt hvordan man ser ud, hvis svælgpolypperne fylder meget. Svælgpolypperne ligger helt bagtil i næsesvælget. Typisk klager man over snorken, evt. søvn apnø, mundrespiration, dårlig luft passage i næsen, nasal stemmeføring og snot der konstant løber ud af næsen.

Behandling: Operation foregår fuld bedøvelse. Der er tale om kortvarig bedøvelse

Ses typisk hos voksne med og uden allergi. Typisk klager man over dårlig luftpassage, nedsat lugtesans. Der er typisk ikke de store smerter forbundet med næse polypper.

Behandling: De kan fjernes i lokal bedøvelse og evt. i fuld bedøvelse (FESS operation)

Tilstanden er dog som sådan en medicinsk sygdom.

Ved kronisk bihulebetændelse klager patienten oftest over trykken/smerte til området mellem øjnene evt. strålende ud på kinden eller mod panden. Der kan være konstant fløj af gulligt/grønligt snot der løber bagud. Enkelte klager over nedsat lugtesans og ikke sjældent klager patienten over nasal stemmeføring.

Behandling: Medicinsk og evt. Kirurgisk behandling (FESS operation)

Typisk ensidig kraftig smerte til kæbehule eller området mellem øjnene eller til pandehulen. Oftest har man feber. Der kan være afløb af gulligt/grønligt snot. Hos små børn kan der ses rød hævelse omkring øjet og af selve øjenlåget og øjet kan være lukket grundet hævelsen. Ved sådan en tilstand skal man kontakte egenlæge/vagtlæge eller øre,-næse og halslæge akut.

Behandling: Drænage i lokal bedøvelse og Antibiotika.

Nedsat luftpassage i næsen kan skyldes skæv næseskillevæg.

Behandling: Operation i fuld bedøvelse

Nedsat luftpassage kan også skyldes store ”muslingeben” conchae. Disse kan fylde så meget i næsehulen at de hindre luftpassagen.

Behandling: Operation i lokal bedøvelse.

Små knuder fjernes i lokal bedøvelse.